Konuşma Terapisi Nedir? Konuşma Terapisinin Amacı - Teşhis ve Terapi

Konuşma Terapisi Hakkında BilgilendirmeKonuşma terapisi nispeten genç ve dinamik olarak gelişen bir bilimdir.

Son yıllarda, dünya çapındaki eğilim, dil ve konuşma terapisini özerk bir bilim olarak kurmaktır.

Tıp biliminin mi yoksa pedagojik bilimin mi konuşma terapisi olduğu tartışması devam etse de, çoğu ülkede mevcut eğilim onu ​​paramedikal bilim olarak tanımlamaktır.

Bir bilimin özerk olabilmesi için açıkça tanımlanmış bir konusu, amacı, yapısı ve yöntemleri olmalıdır.

Konuşma terapisinin konusu iletişim bozukluklarıdır.

Konuşma terapisti, insan iletişiminde, bozukluklarının üstesinden gelmenin yollarını bilen bir uzmandır.

Konuşma terapisinin amaçları:

 • İletişim bozukluklarının, etiyolojilerinin, patogenezlerinin, tezahür biçimlerinin ve semptomlarının incelenmesi,
 • Bu bozuklukların tedavisi için mümkün olan en yüksek düzeyde iletişim işleyişini sağlayacak bir araç setinin oluşturulmasıdır.

Yapısal olarak, konuşma terapisi bilimi 2 ana bileşen içerir:

 1. Tanı,
 2. Terapi.

Konuşma Terapisinde Teşhis ve Terapi:

Teşhis bileşeni:

İletişim bozukluklarının doğası (etiyoloji, patogenez, semptomlar) ve ayrıca bu bozuklukların çalışmasının tanımlanması ve prognostik belirleme için yapıldığı teknoloji hakkında bilgi içerir.

Konuşma terapisi teşhisi, esas olarak, bir yandan bir dizi tıp bilimleri, özellikle nöroloji, nöropsikoloji, nörolinguistik, fizyoloji, psikiyatri, odyoloji, kulak burun boğaz ile yakın bağlarını önceden belirleyen tıbbi ve dilsel bilgiye dayanmaktadır.

Diğer yandan - dilbilimin tüm bölümleriyle, ancak çoğunlukla psikodilbilimle, iletişim alanında normalin patolojik olandan karşılaştırılması ve taranması için gerekli dil ve konuşma normları için standartlar sağlar.

Terapötik bileşen:

İletişim bozukluklarının ortadan kaldırıldığı ilke, yöntem ve prosedürleri içerir.

Konuşma Terapisinde Terapi bileşeni, konuşma terapisinin hedefleri her zaman dilsel yönelimli olduğu için, öncelikle dilbilimden, aynı zamanda psikoloji ve pedagojiden, özellikle didaktikten bilgi içerir.

Bu nedenle, konuşma terapisinin temelleri dilbilim, psikoloji ve pedagoji bilgisine dayanmaktadır.

Konuşma terapisinin amacı nedir?

Konuşma terapisinin amacı, bir iletişim aracı olarak sözcüğe hakim olmak olmaktır.

Bu amaca ulaşmak şunları gerektirir:

 • Asimilasyon için dilsel materyalin sürekli, amaçlı ve doğru seçimi (dilbilim bilgisi);
 • Bir dizi zihinsel parametrenin iyi bilinmesi ve dikkate alınması (yaş bilgisi, klinik, bilişsel psikoloji);
 • Bilginin hakim olduğu ilke ve yöntemler için bilimin evrensel boyutunda pedagoji ve özellikle didaktik hakkında iyi bilgi.

Konuşma terapisi; bütünleştirici, disiplinler arası, davranışsal bir bilimdir.

Zaman içinde farklı bilim alanlarından gelen bilgilerin birikmesi ve bir araya gelmesi, bu bilginin niteliksel olarak yeni bir bütüne dönüşmesine, kendi konusu ile yeni bir bilimin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Konuşma terapisinin benzersiz (sadece onun için karakteristik) bir çalışma konusu vardır - bunlar, teşhis ve tedavi açısından iletişim bozukluklarıdır. Konusu, pedagoji (çocukların eğitimi ve eğitimi yasaları) veya özel pedagoji (kusurlu çocuklarda özel eğitim çalışmaları yasaları) konusu ile ilişkili değildir. Son olarak, sadece çocuklukla ilgili bir bilim değil, tüm yaş popülasyonlarını ilgilendiren bir bilimdir.

Sadece çocuklukla değil, tüm yaş gruplarıyla ilişkilidir.

Konuşma terapisinin metodolojik temeli, pedagojininkiyle yalnızca kısmen örtüşür. Pedagojide tanısal bir bölüm yoktur ve konuşma terapisinin terapötik bölümünde, - çoğu kendi yorumuyla - pedagojik ilke ve yöntemlerin yalnızca bir kısmı vardır.

Konuşma terapisti ve öğretmenin çalışmalarının organizasyonu kökten farklıdır.

Konuşma terapisti, daha yüksek makamlar tarafından getirilen standartlara tabi değildir ve sınıf sistemine uymaz.

Geçmişte ve hatta şimdi örgütsel anlamda konuşma terapisini pedagojinin "şapkasının altına" koyma girişimleri yanlış anlamalara ve yan etkilere yol açmıştır.

Örneğin; yaş ve teşhis ne olursa olsun, üyeleri arasındaki bariz farklılığa rağmen, geniş gruplar halinde çalışma gereklilikleri gibi.

Konuşma terapisinin tıbbi veya pedagojik bir bilim olup olmadığı konusundaki tartışma gerçekten modası geçmiş ve gereksizdir.

Pedagojiden değerli fikirler ödünç alır - (oyun yöntemleri, zengin netlik, terapinin sistematik yapılandırılması ve materyalin sunumu vb.),

Ancak pedagojik bir bilim olarak kabul edilmesinde ısrar etmeye devam etmek, her şeyden önce her yaştan insana yönelik insani bir uygulama olarak gelişimini engellemektedir.

Konuşma terapisinin özerkliğinin tanınması ve yasallaştırılması, beşeri bilimler arasındaki konumunu güçlendirmek için gereklidir.

Yukarıda bahsi geçen "konuşma terapisi" başlıklı yazımızda aşağıdaki 9 sorunun cevaplarını bulabilirsiniz.

 1. Konuşma terapisi nedir?
 2. Konuşma terapisti kimdir?
 3. Konuşma terapisinde teşhis ve terapi nedir?
 4. Konuşma terapisinin amacı nedir?
 5. Konuşma terapisi bir bilim midir?
 6. Konuşma terapisi hangi bilim dalına aittir?
 7. Konuşma terapisi hangi yaş grupları ile ilgilidir?
 8. Konuşma terapisinin başarılı sonuçlar vermesi için ne gereklidir?
 9. Konuşma terapisinin pedagoji ile ortak yönleri nelerdir?