Dil ve Konuşma Terapisi Tarihi

Dil ve Konuşma Terapisi Tarihi

İletişimsel bozukluklar, tezahürleri, ortaya çıkış nedenleri ve ortadan kaldırılma yolları hakkında bilgi, insan toplumunun tüm gerçeğine eşlik eder. Onlar hakkında ilk fikirler ve insan yaşamındaki rolleri konuşmanın ortaya çıkmasıyla doğar. Bin yıllar boyunca, bu bozukluklar çeşitli bilimler tarafından araştırmaya konu olmuştur ve ilk başlangıç ​​bilgisi, insanlığın gelişim seviyesine karşılık gelen gelişme aşamasındadır. Her çağ, bilimsel potansiyeline bağlı olarak, modern konuşma terapisi ve teorisinin inşasına katkıda bulunur. Ve günümüzde, iletişim bozuklukları çeşitli bilimsel alanlardan araştırmacıların ilgisini çekmektedir yalnız doğası ve tedavisi ile ilgili sorularla hiç ilgilenilmemiştir. Tarihe dönersek, genel olarak beşeri bilimlerdeki bilimsel düşüncenin evrimini izleme, modern bilimsel potansiyel seviyemizden konuşma terapisindeki bazı sorulara cevap vermeye ve tarihin bugünkü zorluklarını anlamaya çalışma fırsatına sahibiz.

Bazı ilgili uzmanlar (sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, özel pedagoglar, vb.) alanlarında çok fazla tarihi kaynak kullanabilirken, konuşma terapistleri böyle bir fırsattan mahrumdur.

Türkiye’de dünya çapında konuşma terapisinin gelişimi hakkında sistematik bilgi eksikliği, bağımsız bir bilim olarak kurulmasına ve akademik prestijine katkıda bulunmaz.

Bu konuşma patolojisi tarihi yazıları bu alanda en önemli bilgileri içerir ve mevcut haliyle kapsamlı olduğunu iddia edilmez. Hem ülkemizde hem de dünyada kurulacak, analiz edilecek, yorumlanacak daha birçok tarihsel gerçek ve veri vardır. Çok genç olan Türkiye’deki konuşma terapisine gelince, onlara işini yapmak için zaman tanıyan, en doğru olanı eleyip sunmaya çalışan birçok değerli kişilik var.

Burada paylaşılan bilgiler, konuşma terapisinin köklerini, bağımsız bir bilime dönüşme yolunu ve aranan bir mesleği ortaya çıkarmayı amaçlayan bir alanda gerekli entelektüel tohumları ekmelidir. Böylece, bu konudaki bilgi boşluğu şu an için düzgün bir şekilde doldurulmuş olacak ve zamanla buna olan ilgi artarak, daha derinlemesine çalışmak için kesinlikle değerli takipçiler bulacaktır.

Konuşma terapisinin tarihsel gelişiminin analizi zor bir iştir. Gerekli bilgileri sağlayan kaynaklar azdır ve bazı açılardan çelişkili, diğerlerinde ise eksiktir. Konuşma patolojisi kavramlarının evrimine adanmış çok az eser vardır. Birçok bilimsel gerçek, modern anlamda yorumlanmalıdır ve bu, zaman içinde mesafe göz önüne alındığında araştırmacı için bir risk oluşturmaktadır. Genellikle kaynaklar sadece belirli bir tarihsel dönem veya tarihsel bağlamdaki belirli bir sorunun durumu hakkında bilgi verir [16, 18, vb.]. Konuşma terapisinin gelişimini ulusal bir açıdan sunan (20) ya da tarihsel kronolojisine bir göz atan ancak kısaca ve genelleşmiş olan bilgiler vardır [21].

Bu tarihsel analizin temel amacı, konuşma terapisinde geçmiş ve günümüz arasındaki uçurumu kapatmak, kökenini ve gelişimini küresel ve ulusal olarak sunmaktır. Bu, aşağıdaki alanlarda oluşturulması ve onaylanması sürecini takip etmek anlamına gelir:

  1. İletişim bozuklukları hakkında bilgi geliştirmedeki aşamaları ve bu aşamaların temel özelliklerini özetlemek.
  2. İletişim bozuklukları hakkındaki bilginin birikimini ve farklılaşmasını, genel bilimsel ilerlemeye ve bölünmez bir kümeden sistematik bir teori ve düzenlenmiş uygulamaya dönüştürmeye paralel olarak izlemek.
  3. Konuşma terapisinin inşasını, farklı bilimlerdeki parçalı bilgi düzeyinden, özgün bir konu ve kendi metodolojisi ile otonom bilim düzeyine kadar izlemek
  4. Modern sosyal bakım ve yardım ağının ayrılmaz bir parçası olarak konuşma terapisinin profesyonel ve kurumsal anlamda ortaya çıkışını, gelişimini, kurulmasını keşfetmek.
  5. Tarihsel olgulara ve dünyanın farklı ülkelerinde konuşma terapisinin farklı statüsünün kurulmasına yol açan nedenlere genel bakış.
  6. Türkiye'de konuşma terapisinin ve bugünkü durumunun özgün çıkış yolunu ve gelişimini keşfetmek.

Sitede bulunan Konuşma Terapisi Tarihi yazıları, konuşma terapisi öğrencileri için bir ders kitabı olarak da kullanılabilecek teorik yazılardır.

Bu amaçla, öğrencilerin kendi hazırlıklarına yardımcı olmak ve dikkatlerini içeriğin en önemli yönlerine yönlendirmek için her bölümden sonra bir dizi soru ve görev listesi ile tasarlanmıştır.

Bir sözlük eklenmesine karar verilmiştir ve eğitimin en başında "Konuşma Terapisi Tarihi" konusu biçiminde olduğu gibi, metinde altı çizilen bazı kelimelerin açıklaması bilinmemektedir. Konuşma terapistlerinin yanı sıra, bu materyal ebedi bir bilgelik ve yüksek genel kültür kaynağı olan bir alanda bilgilerini genişletmek isteyen diğer birçok beşeri bilimler uzmanının ilgisini çekebilir.

Yazılarda özellikle de son 10-15 yıldaki bilgilerden esinlenilmiştir. Bu bilgiler bilimsel gerçekliğin mevcut resmini ortaya koymada önemli bir rol oynamış, konuşma terapisinde gerçeği yavaş yavaş değiştirmiştir. Tüm dünyada yapılan bu çalışmaları yürüten tüm akademisyen ve araştırmacılara teşekkür ederiz.