Dizartri nedir? Dizartri ne demek? Dizartrik konuşma

Dizartri, konuşmanın telaffuzunda meydana gelen bozuklukla ilgilidir. Bu bozukluğun birçok parametresi bulunmakla birlikte daha çok nöromotor problemlerden kaynaklanmaktadır.

Motor konuşma bozukluğu içerisinde ele alınan dizartri, beyindeki merkezi sinir sisteminin hasar alması sonucu oluşan bir konuşma bozukluğunu ifade etmektedir.

Dil ve konuşma bozuklukları uzmanı tarafından yapılacak olan değerlendirmeler bir planlama sürecini de beraberinde getirmektedir. Konuşmaya engel teşkil eden bütün özelliklerin incelenmesi ve terapi sürecinin de değerlendirme planına bağlı kalarak işletilmesi dizartri konuşma bozukluğunu çözmede önemli rol oynamaktadır. 

Dizartri terapi hizmetinin temel amaç ve hedefleri incelendiğinde danışanın konuşma ritmi, seviyesi, düzeyi ve akıcılığı önemli hale gelmektedir.

Konuşmanın anlamlı bir form kazanması terapistin ortaya koyacağı tanı ve teşhis ile doğrudan ilişkilidir.

Özetle, diğer bütün dil ve konuşma bozuklukları gibi dizartri de bir uzman dil ve konuşma terapisti tarafından ele alınarak çözüme kavuşturulabilmektedir.

Öte yandan eğer dizartri kronikleşme eğilimi gösteriyorsa alternatif iletişim araçları kullanılabilir. Böylelikle konuşma bozukluğunu ortadan kaldırılamıyor dahi etkisi azaltılabilir.